Straż Pożarna Nowy Sącz

Turniej Wiedzy Pożarniczej

 

Poniżej prezentujemy szereg ważnych informacji oraz wzorów dokumentów związanych z turniejem wiedzy pożarniczej.

                Pytania z eliminacji Powiatowych Ponadgimnazjalne 1
                Pytania z eliminacji Powiatowych Ponadgimnazjalne 2
                Pytania z eliminacji Powiatowych Ponadgimnazjalne 3
                Pytania z eliminacji Powiatowych Ponadgimnazjalne 4
                Pytania z eliminacji Powiatowych Ponadgimnazjalne 5
Pytania z eliminacji Powiatowych Gimnazja 1
Pytania z eliminacji Powiatowych Gimnazja 2
Pytania z eliminacji Powiatowych Gimnazja 3
Pytania z eliminacji Powiatowych Gimnazja 4
Pytania z eliminacji Powiatowych Gimnazja 5
               Pytania z eliminacji Powiatowych podstawowe 1
               Pytania z eliminacji Powiatowych podstawowe 2
               Pytania z eliminacji Powiatowych podstawowe 3
               Pytania z eliminacji Powiatowych podstawowe 4
               Pytania z eliminacji Powiatowych podstawowe 5
Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
Baza Pytań Wykorzystywanych Do Prowadzenia Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
Eliminacje Powiatowe Turnieju Wiedzy Pożarniczej
Pytania eliminacji pisemnych szczebla powiatowego
I GRUPA WIEKOWA – uczniowie szkół podstawowych – test pisemny
Pytania eliminacji pisemnych szczebla powiatowego
II GRUPA WIEKOWA – uczniowie szkół gimnazjalnych – test pisemny
Pytania eliminacji pisemnych szczebla powiatowego
III GRUPA WIEKOWA – uczniowie szkół ponad gimnazjalnych – test pisemny
Karta uczestników Ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
Wzór oświadczenia
Wzór protokołu Jury Turnieju
Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej Nowy Sącz 2007. Pytania ustne.
 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 27/28 listopada  2020 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:0

miejscowe zagrożenia:6
alarmy fałszywe:1

Razem:7

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Służba Cywilna
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej