Straż Pożarna Nowy Sącz

JRG PSP w Krynicy Zdroju

Powiększ...

 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP Krynica-Zdrój,
ul. Piłsudskiego 56.

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej - mł.bryg. inż. Dominik Drozd
Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej - mł.bryg.mgr inż. Piotr Mazur

tel. /018/ 471-23-33 fax. /018/ 471-23-15,
e-mail: jrgkrynica@straz.krakow.pl

Do zadań jednostki ratowniczo – gaśniczej należy:

1) Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń.
2) Dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych.
3) Wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby.
4) Wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych.
5) Wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych.
6) Przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym.
7) Współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń.
8) Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym udział w ćwiczeniach na obiektach.
9) Realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG.
10) Prowadzenie doskonalenia zawodowego.
11) Udział w aktualizacji:
      a. stanu gotowości operacyjnej,
      b. procedur ratowniczych,
      c. dokumentacji operacyjnej.
12) Udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.

JRG Krynica specjalizuje się w zakresie:

 

  • ratownictwa wysokościowego.Powierzchnia obszaru chronionego wynosi 406 km2
Ilość mieszkańców stałych 34705 tys. Ponadto corocznie na terenie miasta przebywa duża grupa turystów i kuracjuszy.

Rejon działania JRG Krynica-Zdrój obejmuje:

  • Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Krynica Zdrój
  • Miasto i Gmina Muszyna, 
  • Gmina Łabowa.

Samochody i specjalistyczne wyposażenie ratownicze:

Powieksz

GBARt 2,5/16  Mercedes Atego 1329AF 4 x 4 - Podwozie Mercedes – Benz Atego 1329 AF, Samochód  średni  ratowniczo – gaśniczy,  rok produkcji 2011.Moc silnika 286 KM, napęd 4 x 4. Kabina 6 osobowa [układ 1+1+4], zbiornik- 2500 litrów wody, 250 litrów środka pianotwórczego, autopompa o wydajności 1600l/min, działko wodno – pianowe stacjonarne DWP 8/16/24 o wydajności regulowanej 800 – 2400 l/min, wyciągarka linowa -  max siła uciągu 7 ton.

 

Powiększ...


GBA 2/24
- średni samochód gaśniczy, zbiornik z 2000 l wody, 200 l środka pianotwórczego, autopompa o wydajności 2400 l/min, silnik MAN o mocy 224 KM, podwozie MAN, rok produkcji 2000, napęd 4x4, wciągarka linowa – maksymalna siła uciągu 3,5 tony

Powiększ...


GCBA 8/50
- ciężki samochód gaśniczy, zbiornik z 8000 l wody, zbiornik z 800 l środka pianotwórczego, autopompa o wydajności 5000 l/min, działko wodno pianowe, silnik Renault o mocy 420 KM, podwozie Renault, rok produkcji 2002, napęd 6x6.

 

 

SLRwys-Lekki samochód ratownictwa wysokościowego SLRwys nr operacyjny 343 K 71. Ford 2AB Ranger 4x4 nr rejestracyjny KR 9H311. Rok produkcji 2015.
Zabudowa HardTop, wciągarka elektryczna. Silnik wysokoprężny Diesel poj. 2198 cm3. Dopuszczalna masa całkowita 3200 kg

 

Powiększ...


SLRt
- lekki samochód ratownictwa technicznego, silnik Diesel o mocy 122 KM, podwozie Fiat Ducato, kabina 1+2, maszt oświetleniowy 2x500W/220V, wciągarka linowa - maksymalna siła uciągu 3 ton, napęd 4x4, zestaw hydrauliczny LUKAS, zestaw poduszek wysokociśnieniowych

Powiększ...


SH 25 D
- samochód drabina o wysięgu 25m, samopoziomująca się, nadwozie MAN, napęd na tylną oś, kabina 1+2,

 

Powiększ...


SLRR 
SUZUKI GRAND VITARA 4X4 – samochód lekki, rozpoznawczo ratowniczy, rok produkcji 2012 rok, moc silnika 124 [kW].

 

Powieksz

Polaris SPORTSMEN XPEPS 850 - pojazd specjalny do działań w trudnym, terenie, typ SPORTSMEN XPEPS 850, moc silnika 14,7 KW (20KM), napęd 4 X 4, masa pojazdu 369 kg  - w stanie gotowym  do jazdy.

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 20/21 października  2020 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:0

miejscowe zagrożenia:10
alarmy fałszywe:2

Razem:12

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Służba Cywilna
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej