Straż Pożarna Nowy Sącz

JRG PSP Nr 2 w Nowym Sączu

Powiększ...


Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2,
ul. Węgierska 188

Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej - mł.bryg.mgr inż. Krzysztof Rolka
Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej – mł.bry.mgr inż. Paweł Banach

tel. /018/ 442-99-93, /018/ 442-99-98, (018) 442-96-94
e-mail: jrg2nowysacz@straz.krakow.pl

Do zadań jednostki ratowniczo – gaśniczej należy:

1) Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń.
2) Dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych.
3) Wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby.
4) Wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych.
5) Wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych.
6) Przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym.
7) Współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń.
8) Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym udział w ćwiczeniach na obiektach.
9) Realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG.
10) Prowadzenie doskonalenia zawodowego.
11) Udział w aktualizacji:
      a. stanu gotowości operacyjnej,
      b. procedur ratowniczych,
      c. dokumentacji operacyjnej.
12) Udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.

JRG nr 2 specjalizuje się w zakresie:

 • działań poszukiwawczo – ratowniczych prowadzonych w ramach Małopolskiej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej funkcjonującej w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego,
 • ratownictwa wysokościowego.


Powierzchnia obszaru chronionego - 467,72 km2
Liczba mieszkańców w obszarze chronionym - 63 321 osób.

Rejon działania JRG nr 2 obejmuje:

Miasto Nowy Sącz w granicach:

 • od północy ulice: Radziecka, Asnyka, Kolejowa,
 • od wschodu ulica: Nawojowska do granicy adm. z Nawojową,
 • od południa granica adm. miasta od ul. Nawojowskiej do ul. Węgierskiej,
 • od zachodu rzeka Poprad i rzeka Dunajec do wysokości ul. Radzieckiej.


Gminy:

 • Stary Sącz,
 • Łącko,
 • Piwniczna - Zdrój,
 • Podegrodzie,
 • Rytro.

Samochody i specjalistyczne wyposażenie ratownicze:

JRG nr 2

Powiększ...

GBA 2,5/27 MAN 4x4  

średni samochód ratowniczo - gaśniczy, zbiornik z 2500 l wody, zbiornik z 260 l środka pianotwórczego, autopompa STOLARCZYK S 20 HP o wydajności 2700 l/min, silnik o mocy 213 kW, podwozie MAN, zabudowę nadwozia wykonała firma  „STOLARCZYK”,  kabina 1+1+4, maszt oświetleniowy 2 x 1000 W / 220 V, wyciągarka Dragon Winch, typ DWM 12 000 HD , ciężar 14 ton, napęd 4x4

 

 

Powiększ...


GCBA 8/50 Renault Kerax 420.34 6x6

ciężki samochód gaśniczy, zbiornik z 8000 l wody, zbiornik z 800 l środka pianotwórczego, autopompa Ruberg R-2-280-20-GSZ o wydajności 5000 l /min, silnik Renault o mocy 420 KM, podwozie Renault, zabudowe nadwozia wykonał „ISS Wawrzaszek”, kabina 1+1+1, maszt oświetleniowy 2 x 1000 W / 220 V, ciężar 34 ton, napęd 6x6

 

 

Powiększ...


SPRp Mercedes LA911 B MA 4x4

samochód specjalny do przewozu psów, typ silnika 352 II o mocy 96 kW, typ podwozia Mercedes LA 911 B MA, typ nadwozia Daimler-Benz, kabina 1+2+6, ciężar 16 ton, napęd 4x4, samochód SPRp działa w strukturach Małopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej

 

Powiększ...


SLRR Isuzu D-Max Pickup 4x4

Samochód lekki rozpoznawczo – ratowniczy, rok produkcji 2017, paliwo – ON, pojemność silnika 1900 cm3, moc silnika 120 kW, liczba miejsc 5 (w tym kierowca), napęd 4x4, prędkość max. 180 km/h, masa pojazdu 1990 kg.

 

Powiększ...


Polaris 500 EFI

pojazd specjalistyczny do działań w trudnym terenie, typ nadwozia Sportsman 500, moc silnika 14,50 kW, ciężar 544 kg, napęd 4x4

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 27/28 listopada  2020 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:0

miejscowe zagrożenia:6
alarmy fałszywe:1

Razem:7

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Służba Cywilna
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej