Straż Pożarna Nowy Sącz

Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Nowym Sączu

Członkowie Koła ZEiRP RP
w Nowym Sączu

Uprzejmie zapraszam na Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP
w Nowym Sączu , które odbędzie się w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, ul. Witosa 69.

Termin – 19.02.2019r. godz. 9.30
W przypadku obecności mniej niż ½ członków uprawnionych do głosowania, ustala się drugi termin zebrania – 19.02.2019r. godz. 9.45

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego i przedstawienie porządku obrad,                               
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
3. Przedstawienie sprawozdań Prezesa, Skarbnika, i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,       
4. Dyskusja nad sprawozdaniami i wystąpienia osób zaproszonych,   
5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła,       
6. Wybory Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej,           
7. Wybory delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów,           
8. Wolne wnioski,                       
9. Zakończenie obrad


                                    Z poważaniem

                                    P R E Z E S
                                    Jan Smoleń

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 24/25 listopada  2020 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:3

miejscowe zagrożenia:2
alarmy fałszywe:2

Razem:7

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Służba Cywilna
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej