Straż Pożarna Nowy Sącz

Zebranie sprawozdawcze z działalności za 2016 rok Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Nowym Sączu

Przybyłych na zebranie koleżanki i kolegów seniorów pożarnictwa przywitał Prezes Zarządu Koła  kol. Jan Smoleń, który przedstawił  dokonania zarządu w 2016 roku:
-dzięki uprzejmości Komendanta Miejskiego PSP st. bryg. mgr inż. Janusza Basiagi na stronie internetowej Komendy została utworzona zakładka Emeryci ZEiRP RP na której umieszczane są nasze informacje,
-najważniejsze wiadomości dotyczące działalności naszego związku przekazywane są SMS-ami,
-zostały zorganizowane spotkania : noworoczno-opłatkowe (styczeń), Dzień Strażaka (maj),
-zawody strzeleckie o puchar Prezesa naszego Koła dla kół służb mundurowych z którymi współpracuje nasz związek (czerwiec),
-wycieczka piesza w góry – Jaworzyna Krynicka (wrzesień),
-wyjazd na spektakl do Teatru Bagatela w Krakowie (październik),
-podczas pełnionych dyżurów członkowie zarządu pomagają swoim kolegom i koleżankom wypełniać wnioski o pomoc socjalną, które przesyłane są do Komendanta Wojewódzkiego,
-7 października 2016 r. w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru dla Zarządu Głównego ZEiRP RP – również swoją cegiełkę do ufundowania sztandaru dołożyło nasze Koło.         
To nasze spotkanie było również okazją do przedstawienia Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej realizowanej przez MSWiA oraz Komendę Główną PSP  pn. „Czad i ogień. Obudź czujność”.  Zadaniem i celem tej kampanii jest rozpowszechnienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym w obiektach mieszkalnych, sposobów ograniczenia zatruć tlenkiem węgla i udzieleniu pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Jednym z najlepszych sposobów zabezpieczenia mieszkania i jego mieszkańców przed zatruciem tlenkiem węgla jest montaż specjalnych czujek elektronicznych. Zagadnienie te przedstawił  st. kpt. Marek Popardowski z KM PSP w Nowym Sączu.

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 6/7 sierpnia  2020 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:0

miejscowe zagrożenia:10
alarmy fałszywe:2

Razem:12

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Służba Cywilna
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej