Straż Pożarna Nowy Sącz

Szkolenie jednoetapowe zakończone

W kwietniu zostało zakończone szkolenie strażaków – ratowników OSP realizowane jednoetapowo . Szkolenie było prowadzone e-lerningowo to  jest uczestnicy szkolenia zajęcia teoretyczne realizowali poprzez Internet. Natomiast zajęcia praktyczne realizowane były w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania uczestników szkolenia. Szkolenie ukończyło łącznie 124 strażaków w tym z obszaru chronionego przez JRG nr 1Nowy Sącz – 53 strażaków, z JRG nr 2 Nowy Sącz – 41 strażaków a JRG Krynica – Zdrój – 30 strażaków. W tym roku podobne szkolenia prowadzone metodą tradycyjną (to jest wykłady i ćwiczenia prowadzone  w siedzibach OSP)  odbyły się w Korzennej i Łabowej. Te szkolenia ukończyło 80 strażaków. Tak więc tej wiosny zostało przeszkolonych w zakresie podstawowym pond 200 strażaków – ratowników OSP powiatu nowosądeckiego.

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 13/14 sierpnia  2020 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:1

miejscowe zagrożenia:9
alarmy fałszywe:1

Razem:11

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Służba Cywilna
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej