Straż Pożarna Nowy Sącz

Szkolenie dla naczelników OSP

W dniu 28 kwietnia w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niskowej  odbyło się jednodniowe szkolenie dla naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu nowosądeckiego. Szkolenie było realizacją przyjętych planów przez Komendę Miejska PSP i Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Sączu  dotyczących organizacji cyklicznych szkoleń dla funkcyjnych OSP a  w szczególności  dla Naczelników OSP. Szkolenie jakie odbyło się w Niskowej było ważne gdyż było pierwszym po kampanii sprawozdawczo –wyborczej. Wielu naczelników wybranych na zebraniach w tym roku mogli po raz pierwszy uczestniczyć w takim szkoleniu . Szkolenie otworzył  Komendant Miejski PSP st.bryg. Janusz Basiaga. W trakcie szkolenia głos zabrał członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Ryszard Poradowski. Szkolenie zakończył Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Sączu dh Antoni Bienias. Podczas szkolenia zostały omówione następujące tematy:
1.Przypomnienie zadań i obowiązków Naczelnika OSP wynikających z przepisów prawa oraz statutu OSP.
2.Jednostki Operacyjno – Techniczne- zasady funkcjonowania, kategoryzacja OSP.
Inne sprawy bieżące dotyczące działalności operacyjnej OSP.
3.Nowe Rozporządzenie o ksrg – omówienie rozporządzenia oraz przedstawienie zasad realizacji i funkcjonowania nowych załączników w działalności operacyjnej OSP.
4.BHP podczas działań ratowniczo-gaśniczych (analizy, wnioski, przykłady negatywnych zachowań)
5.Analiza inspekcji gotowości operacyjnej, wytyczne, wnioski, uwagi, plany, itp.
6.Procedury dysponowania do działań ratowniczo-gaśniczych. Zebranie aktualnych danych teleadresowych nowych funkcyjnych w OSP.
7.Przypomnienie zasad prowadzenia łączności radiowej, przekazywanie informacji do MSK o prowadzonych działaniach ratowniczo-gaśniczych. Ustalenia w zakresie cyklicznej kontroli łączności radiowej.
8.Organizacja zawodów dla jednostek OSP. Planowane szkolenia i kursy dla strażaków OSP.
9.Bieżące sprawy związkowe OSP.
Kolejne szkolenie dla Naczelników odbędzie się jesienią w tym roku.

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 13/14 sierpnia  2020 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:1

miejscowe zagrożenia:9
alarmy fałszywe:1

Razem:11

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Służba Cywilna
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej