Straż Pożarna Nowy Sącz

Przerwany gazociąg w Nowym Sączu na ulicy Paderewskiego

Kilka minut po godzinie dziesiątej strażacy z JRG nr 1 Nowy Sącz zostali zadysponowani na ulicę Paderewskiego. Po przybyciu na miejsce działań dokonano rozpoznania i stwierdzono, że w trakcie prac ziemnych prowadzonych przy użyciu koparko - ładowarki uszkodzeniu uległ gazociąg niskiego ciśnienia. Po dokonaniu pomiarów przyrządami Orion oraz PhDLite stwierdzono, że w odległości ok. 5m od uszkodzenia przyrządy wskazywały powyżej 100% Dolnej Granicy Wybuchowości. W związku z tym kierujący działaniem zdecydował o ewakuacji pracowników z nowo budowanego budynku, na którego posesji przebiegał gazociąg (ewakuację przeprowadzał inwestor budynku). Zadecydował również o zamknięciu dla ruchu pojazdów oraz pieszych odcinka ulicy Paderewskiego (od ulicy Naściszowskiej do ulicy Barskiej). Działania te prowadzono wraz z przybyłym na miejsce patrolem Policji. Na miejsce działań przybyło Pogotowie Gazowe, którego pracownicy w pierwszej kolejności prowizorycznie ograniczyli wypływ gazu. Następnie pracownicy Pogotowia Gazowego z pracownikami firmy wykonującej wykop dokonali odsłonięcia ok. 1 m gazociągu co umożliwiło dokonania oględzin oraz całkowitego uszczelnienia gazociągu. W trakcie prowadzenia działań uszczelniających cały czas prowadzono pomiary. Po zakończeniu prac Pogotowia Gazowego po konsultacjach z pracownikami Pogotowia Gazowego podjęto decyzję o umożliwieniu pracownikom powrotu do pracy oraz odblokowaniu ruchu na w/w odcinku drogi. Działania trwały prawie godzinę.

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 16/17 lutego 2020 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:7

miejscowe zagrożenia:10
alarmy fałszywe:2

Razem:19

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Służba Cywilna
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej