Straż Pożarna Nowy Sącz

Pożegnanie ze służbą

W dniu 30 listopada w sali gimnastycznej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej odbyło się pożegnanie trzech strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przechodzącym na zaopatrzenie emerytalne.

Byli to asp. sztab. Józef BARNAŚ, asp. sztab. Andrzej SZCZEPANIAK, st. ogn. Zbigniew KAŁUZIŃSKI. W uroczystej zbiórce uczestniczyło kierownictwo komendy, koleżanki i koledzy zwalnianych strażaków, rodziny oraz najbliżsi. W zbiórce uczestniczył też kapelan małopolskich strażaków ksiądz st. kpt. Władysław Kulig.
 

Przebieg służby strażaków zwalnianych ze służby przedstawia się następująco:

asp. sztab. Józef BARNAŚ 29 lat i 24 dni  służby
Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął od nauki w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie w 1981 roku , którą ukończył w roku 1983. W tym samym roku podjął służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Nowym Sączu na stanowisku d-cy plutonu Zawodowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Od 1 lipca 1992 roku na stanowisku  d-cy sekcji w JRG w Nowym Sączu. Od dnia  01 czerwca 1994 roku na stanowisku -  dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Nowym Sączu. Podczas działań ratowniczych cechował go spokój i opanowanie co w połączeniu z doświadczeniem skutkowało dobrymi wynikami podczas prowadzonych działań ratowniczych. Odznaczony: Brązową odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej oraz złotym medalem  za zasługi dla pożarnictwa.

asp. sztab. Andrzej SZCZEPANIAK  29 lat i 24 dnii służby
Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął od nauki w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie, którą ukończył w roku 1983. W tym samym roku podjął służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Nowym Sączu na stanowisku instruktora do spraw zapobiegania pożarom. W dniu 1 października 1984 roku został mianowany na stanowisko dowódcy kompanii Zawodowej Straży Pożarnej. Od 1 sierpnia 1986 roku pełnił ponownie służbę na stanowisku instruktora ds. zapobiegania pożarom.  Od 16 stycznia 1991 roku na stanowisku dyspozytora  a następnie od 1.07.1992 roku starszego dyspozytora Rejonowego Stanowiska Kierowania. Od 1 czerwca 1994 roku zajmował stanowisko dyżurnego operacyjnego rejonu. W dniu 1 kwietnia 1996 roku mianowany na stanowisko pomocnika dyżurnego operacyjnego w Komedzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. W dniu 1 stycznia 1998 roku mianowany na stanowisko starszego inspektora w KW PSP w Nowym Sączu. Od 1 stycznia 1999 roku zatrudniony w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Od 29 kwietnia 1999 roku na stanowisku dowódcy sekcji w JRG nr 2  KM PSP Nowy Sącz. Od 1 października 2002 roku na stanowisku zastępcy Dyżurnego Operacyjnego w KM PSP Nowy Sącz. Od dnia 1 września 2003 roku zatrudniony na stanowisku dyżurnego operacyjnego MSK.  Był zawsze dyspozycyjny i gotowy do podjęcia obowiązków służbowych na każde wezwanie. Wyróżniająca postawa funkcjonariusza i zasługi jakie wniósł na rzecz ochrony przeciwpożarowej odznaczone zostały srebrną odznaką Zasłużony dla Ochrony Ppoż. oraz złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa

st. ogn. Zbigniew KAŁUZIŃSKI  28 lat 02 miesiące i 21 dni  służby
Pan st. ogn. Zbigniew Kałuziński rozpoczął służbę w ochronie przeciwpożarowej w dniu 21 listopada 1986 roku na stanowisku pomocnika przodownika roty. W dniu 12 listopada 1986 roku mianowany na stanowisko przodownika roty.  W dniu 18 maja 1989 roku otrzymał (bardzo ważny) stopień kaprala pożarnictwa. Z dniem 1 kwietnia 1991 roku został przeniesiony na stanowisko kierowcy. Z dniem 1 lipca 1992 roku mianowany na stanowisko ratownika – kierowcy. Od 1 grudnia 1992 roku operator sprzętu specjalnego. Od 1998 roku w stopniu starszego ogniomistrza. Od 1 września 1999 roku starszy operator sprzętu specjalnego. Był funkcjonariuszem, który w sposób wzorowy wykonywał obowiązki służbowe. Od chwili powołania Małopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej był jej aktywnym członkiem, gdzie pełnił funkcję przewodnika psa ratowniczego. Jako  jeden z trzech pierwszych strażaków całej formacji Państwowej Straży Pożarnej zaliczył egzaminy gruzowiskowe II stopnia. Osiągnięcie tak wysokiego poziomu wyszkolenia w pracy z psem ratowniczym możliwe było dzięki ogromnemu zaangażowaniu oraz znacznemu nakładowi czasu poświęcanemu tym zagadnieniom. Pan Zbigniew Kałuziński posiada również szeroki zakres wyszkolenia specjalistycznego miedzy innymi w zakresie: ratownictwa medycznego, obsługi geofonów, lokalizacji GPS i topografii, śnieżno-lawinowym.Był wielokrotnym uczestnikiem międzynarodowych akcji ratowniczych i humanitarnych w Indiach, Pakistanie, Iranie, Indonezji. Wielokrotnie uczestniczył również w akcjach poszukiwawczych prowadzonych na terenie całego kraju. Dla potrzeb służby zawsze dyspozycyjny, niezawodny i zdyscyplinowany. Wzór do naśladowania przez innych ratowników. Odznaczony został złotą odznaką Zasłużony dla Ochr. Ppoż., srebrnym medalem za długoletnią służbę oraz  złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa.

O pożegnaniu strażaków można przeczytać na portalu Sądeczanin kliknij tutaj

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 15/16 lipca  2020 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:0

miejscowe zagrożenia:12
alarmy fałszywe:0

Razem:12

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Służba Cywilna
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej