Straż Pożarna Nowy Sącz

Płonące pojazdy

W ostatnich dnia Sądeccy strażacy gaszą głównie pożary pojazdów. Kilka dni temu płonął między innymi samochód ciężarowy w Klęczanach. Natomiast w dniu 21 kwietnia około godziny szesnastej strażacy zostali wezwani do pożaru samochodu osobowego w Korzennej. Po przybyciu na miejsce pożaru ustalono, że palił się VW Pasat B-3 combi, który w całości był objęty pożarem. Płonący samochód znajdował się na skrzyżowaniu dróg przy krawędzi jezdni. Kierowca samochodu był poza pojazdem. Działania przybyłych zastępów straży z OSP Korzenna oraz JRG nr 1 w Nowym Sączu polegały na zabezpieczeniu miejsca prowadzonych działań oraz podaniu jednego prądu wody W natarciu na palący się samochód. Spaleniu uległ pojazd w całości. Straty oszacowano na około 6 tyś zł. Przyczyną pożaru było zwarcie w instalacji elektrycznej. Następnego dnia to jest 22 kwietnia kwadrans po godzinie jedenastej zapaliła się koparko ładowarka w Marcinkowicach. Po przybyciu na miejsce działań dokonano rozpoznania i stwierdzono, że pożarem w całości objęta była koparko - ładowarka. Znajdowała się na jednym pasie ruchu, jednak ze względu na prowadzoną akcję droga była w obydwu kierunkach nieprzejezdna. Kierujący pojazdem opuścił go przed przybyciem straży i nie zgłaszał żadnych dolegliwości. Z maszyny nastąpił wyciek oleju hydraulicznego oraz silnikowego. Ze względu na duże promieniowanie cieplne rosnące w pobliżu drzewa i zarośla zapaliły się. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych. Podano dwa prądy piany, a w dalszej kolejności wody na palącą się koparkę i pobliskie drzewa. Odłączono klemy akumulatora. Zasypano wycieki sorbentem a także udzielono pomocy Policji w kierowaniu ruchem. Spaleniu uległa koparko - ładowarka w całości. Straty oszacowano na około 120 tyś zł. Przyczyna pożaru jest nieustalona. Działania gaśnicze prowadzono przez ponad dwie i pól godziny.W trakcie działań jeden zastęp z JRG 1 udał się do tankowania wody z hydrantu na stację paliw oddaloną od miejsca pożaru ok. 1km. Podczas tankowania, przejeżdżający przez stacją paliw rowerzysta upadł i dostał ataku padaczki. Działania ratowników zastępu GCBA polegały na udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu poprzez ułożenie w pozycji bezpiecznej i stabilizacji głowy. W dalszej kolejności podano poszkodowanemu tlen i udzielono wsparcia psychicznego. Poszkodowanego przekazano przybyłej na miejsce załodze Pogotowia Ratunkowego.

MarcinkowiceMarcinkowice
MarcinkowiceMarcinkowice
MarcinkowiceMarcinkowice
MarcinkowiceMarcinkowice
MarcinkowiceMarcinkowice
MarcinkowiceMarcinkowice
KorzennaKorzenna
KorzennaKorzenna
KorzennaKorzenna
KorzennaKorzenna
KorzennaKorzenna
KorzennaKorzenna
KorzennaKorzenna
KorzennaKorzenna
KorzennaKorzenna
KorzennaKorzenna
KorzennaKorzenna
KorzennaKorzenna
 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 6/7 sierpnia  2020 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:0

miejscowe zagrożenia:10
alarmy fałszywe:2

Razem:12

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Służba Cywilna
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej