Straż Pożarna Nowy Sącz

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU KOMENDY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjęto decyzję o zaprzestaniu z dniem  23 marca 2020r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu. Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Miejską PSP będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej. Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery do Urzędu:
adres; ul. Wincentego Witosa 69, 33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 448-69-00  /sekretariat/,  fax (18) 448-69-09
NIP: 734 26 19-887 , REGON: 4918098905
W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy  o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej: kppspnowysacz@straz.krakow.pl
- lub telefonicznie: (18) 448-69-00  /sekretariat
- dokumenty można składać elektronicznie za pomocą rządowej platformy ePUAP.  Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów i komórek Komendy będzie możliwy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. W przypadku konieczności wizyty w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu, prosimy o przychodzenie pod wejście główne (od strony rotundy, które jest zamknięte). Można do kontaktu z pracownikami wykorzystać znajdujący się domofon lub telefon do sekretariatu.  Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Komendzie.  Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.psp-nowysacz.pl

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 15/16 lipca  2020 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:0

miejscowe zagrożenia:12
alarmy fałszywe:0

Razem:12

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Służba Cywilna
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej