Straż Pożarna Nowy Sącz

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest:

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Witosa 69

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest:
bryg. Marcin Wolanin

Z inspektorem można skontaktować się poprzez e-mail:
daneosobowe@straz.krakow.pl

 

Informacja dot. danych przetwarzanych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych


Informacja o ochronie danych osobowych w związku z obsługa petentów.

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 17/18 listopada  2019 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:2

miejscowe zagrożenia:3
alarmy fałszywe:0

Razem:5

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Służba Cywilna
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej