Straż Pożarna Nowy Sącz

Grybów- posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Sączu

W sobotę 3 marca w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej  w Grybowie Białej odbyło się Posiedzenie zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Sączu. Podczas posiedzenia omówiono między innymi:
- realizację zadań ZOP ZOSP RP od ostatniego posiedzenia.
- wysłuchano informacji Skarbnika ZOP ZOSP RP,  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz  Przewodniczącego Komisji ds. MDP,
- przebieg kampanii zebrań sprawozdawczych
- dofinansowanie do umundurowania w 2018 roku,
- planowane przedsięwzięcia w 2018 r.
- organizacje eliminacji powiatowych OTWP w dniu 5 kwietnia br.
- propozycję ustanowienia medalu Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Sądeckiej.
Komendant Miejski PSP omówił między innymi sprawy dofinansowania dla jednostek OSP w 2018 roku. Posiedzenie rozpoczęto od złożenia gratulacji Przewodniczącemu Powiatowej Komisji Rewizyjnej dh Wiesławowi Czopowi, który w ostatnim okresie czasu został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 27/28 listopada  2020 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:0

miejscowe zagrożenia:6
alarmy fałszywe:1

Razem:7

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Służba Cywilna
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej