Straż Pożarna Nowy Sącz

Podsumowanie działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w 2019 roku

W 2019 roku na obszarze działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu – obejmującej zasięgiem miasto Nowy Sącza i powiat nowosądecki  - powstało ogółem 4008 zdarzeń. Jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały:
-1130 razy przy pożarach,
-2540 razy podczas miejscowych zagrożeń,
-338 razy w ramach alarmów fałszywych.
W porównaniu do 2018 roku nastąpił znaczny wzrost ogólnej liczby zdarzeń -  odnotowano o 569 więcej interwencji.
W stosunku do ogólnej liczby interwencji, miejscowe zagrożenia stanowiły  63,37%, pożary  28,19%, a alarmy fałszywe 8,43% zdarzeń.
W odniesieniu do 2018 roku odnotowano :
-wzrost liczby pożarów o 249 zdarzeń tj. (28,26 %),
-wzrost ilości miejscowych zagrożeń o 278 -  (12,29 %),
-wzrost liczby alarmów fałszywych o 42  - (14,19 %).

W 2019 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej podejmowały działania ratowniczo-gaśnicze średnio co 2 godziny i 11 minut.
Pożary powstawały średnio co 7 godzin i 45 minut, natomiast do miejscowych zagrożeń dochodziło średnio co 3 godziny i 27 minut.

Podobnie jak w latach ubiegłych w zdecydowanej większości przypadków w grupie pożarów (96,4 %) były to zdarzenia małe. W grupie miejscowych zagrożeń zdarzenia małe stanowiły 17,4 %, natomiast 80,7 % były to zdarzenia lokalne,  zdarzenia średniej wielkości stanowiły 1,8 %, odnotowano również 1 zdarzenie dużej wielkości.
W grupie alarmów fałszywych zdecydowana większość to alarmy z instalacji wykrywania pożarów 201, które stanowiły 59 % wszystkich działań w tej grupie. Alarmy fałszywe w dobrej wierze – 119, co stanowi 35 % wszystkich  alarmów fałszywych, pozostałe alarmy fałszywe zakwalifikowano jako złośliwe – 18 (5 %).
Na 4008 zdarzeń, w których w 2019 roku interweniowały zastępy ratownicze jednostek ochrony przeciwpożarowej – 2859 (tj. 70 %) powstało na terenie powiatu nowosądeckiego, a 1149 (tj. 30 %) zdarzeń miało miejsce na terenie miasta Nowego Sącza.
Zdarzenia, wymagające podjęcia działań ratowniczych powstawały najczęściej 
na terenie następujących gmin :
-Nowy Sącz-1149
-Chełmiec-355
-Stary Sącz-322
-Krynica Zdrój-300
-Podegrodzie-224
-Grybów (gmina)-220
-Grybów (miasto)-69
-Muszyna-214
-Łącko-205
-Korzenna-190
-Piwniczna-Zdrój-159
-Łososina Dolna-156
-Gródek nad Dunajcem-132
-Kamionka Wilka-91           
-Łabowa-80
-Nawojowa-72   
-Rytro-70
   
Miesiącami o największym natężeniu działań ratowniczych były:
MARZEC – 856, KWIECIEŃ – 399 - zdarzenia związane były z powtarzającą się plagą pożarów powstałych wskutek bezmyślnego wypalania suchych traw i pozostałości roślinnych, jak i również w marcu nałożyły się jeszcze interwencje związane z silnymi wiatrami.  MAJ – 434 zdarzeń  - związanych w głównej mierze z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych.

We wszystkich działaniach ratowniczych przeprowadzonych w 2019 roku wzięło udział ogółem 7 280 zastępów (samochodów) jednostek ochrony przeciwpożarowej (PSP i OSP)  i  3 5172 strażaków.  Na liczbę tę składają się:
-3 660 zastępów  i  15 653 strażaków PSP,
-2 473 zastępów  i  13 336 strażaków z  jednostek włączonych do KSRG,
-1 024 zastępów  i  6 183 strażaków z pozostałych jednostek OSP.
Jednostki ochotniczych straży pożarnych uczestniczyły w 2019 roku ogółem w 2 528 działaniach ratowniczych, co stanowi  63 %  ogółu działań. Samodzielnie jednostki ochotniczych straży pożarnych prowadziły interwencje w 1 316 przypadkach, czyli 33 % ogółu zdarzeń. W prowadzonych w 2019 roku działaniach ratowniczych jednostki ochrony przeciwpożarowej współdziałały z wieloma służbami  i instytucjami. Ogółem w działaniach  tych uczestniczyło 9 349 przedstawicieli innych instytucji, w tym:
-4 593 funkcjonariuszy Policji,
-2 627 ratowników Pogotowia Ratunkowego,
-212 osób Pogotowia Energetycznego,
-188 osób Pogotowia Gazowego,
-121 funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
-10 osoba służb lasów państwowych,   
-4 osoby Inspekcji Ochrony Środowiska, 
-2 243 osoby z innych instytucji.

Należy podkreślić bardzo dobrą współpracę na szczeblu dysponowania pomiędzy strażą pożarną a MCZK, Policją, Strażą Miejską oraz innymi służbami                       i instytucjami współdziałającymi.

W trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych zużyto:
-2 513 m3  wody,
-4 639 l  środka pianotwórczego,
-1 027 kg neutralizatorów,
-12 621 kg sorbentów.

Straty powstałe w mieniu w wyniku zaistniałych w 2019 roku zdarzeń oszacowane zostały na łączną  kwotę ok. 18 mln. 133 tys. złotych.  Wartość uratowanego mienia  w wyniku prowadzonych działań ratowniczych oszacowano na kwotę 28 mln. 154 tys. złotych. 
   
We wszystkich zdarzeniach podczas których interweniowały zastępy ratownicze straży pożarnych odnotowano aż 22 ofiar śmiertelnych w tym w transporcie drogowym 11 osób. Osoby poszkodowane to 644 osoby ranne w tym aż 82 rannych dzieci. W wyniku pożaru śmierć poniosły 2 osoby i rannych zostało 37 osób w tym 5 dzieci. W komunikacji drogowej 432 osób i aż 65 dzieci zostało rannych. W trakcie działań ratowniczych prowadzonych przez straż pożarną, strażacy-ratownicy udzielili pomocy medycznej 243 osobom.

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 26/27 września  2020 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:1

miejscowe zagrożenia:10
alarmy fałszywe:3

Razem:14

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Służba Cywilna
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej