Straż Pożarna Nowy Sącz

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2019 cz.1

W dniu 18 maja w Nowym Sączu  odbyły się  Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2019, które były wspólną uroczystością dla strażaków PSP i OSP.  Przedstawiamy galerię zdjęć z uroczystości część 1.

Odznaczenia, wyróżnienia oraz awanse:

Odznaką Honorową Polskiego  Czerwionego Krzyża odznaczono  Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej  w Nowym Sączu 

SREBRNĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ otrzymał:
dh Antoni PIĘTKA- ZOP ZOSP RP w Nowym Sączu

 

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ otrzymał:
kpt. Wojciech BRODA - JRG Nr 2 Nowy Sącz
st. ogn. Krzysztof WAŃCZYK - JRG Nr 2 Nowy Sącz

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wyróżniło złotym znakiem związku :Druha  Tadeusza Gąskę – Komendanta Gminnego Zarządu      Oddziału ZOSP RP w Gródku n/Dunajcem

Kapituła Medalu im. Bolesława Chomicza wyróżniła medalem honorowym,

im. Bolesława Chomicza

Druha  Kazimierza WITKOWSKIEGO – Komendanta Gminnego Zarządu Oddziału ZOSP RP w Podegrodziu

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Małopolskiego nr 11/2019 z dnia 23 marca 2019 r. przyznało medale „Za zasługi dla Pożarnictwa”:

Złoty Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali:
mł. kpt. Zygmunt ŁATKA
- JRG Nr 2 Nowy Sącz
st. kpt.  Mariusz PIWOWAR- KM PSP Nowy Sącz

Srebrny Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali:
asp. sztab. Marcin SIKORSKI - JRG Krynica Zdrój
Pan Ryszard WĄSOWICZ- Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
Pani Celina PANCERZ - Oddział terenowy PCK Nowy Sącz
d
h Krystian KĄDZIĄŁKA - OSP Biegonice

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Małopolskiego nr 11/2019 z dnia 23 marca 2019 r. przyznało medale „Za zasługi dla Pożarnictwa”:

Brązowy  Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymują:
Marek KWIATKOWSKI - Starosta Powiatu  Nowosądeckiego
st. kpt. Krzysztof BIENIEK - KM PSP Nowy Sącz
st. kpt. Tomasz SZEWCZYK - KM PSP Nowy Sącz
sekc. Adrian PASIUD - JRG Nr 1 Nowy Są
cz

Uchwałą  Nr 3/2019 z dnia 07.03.2019 r., Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP w Nowym Sączu przyznało:

Odznakę „ Zasłużony Dla Ziemi Sądeckiej” którą otrzymują:

Pan st. bryg. Waldemar KUŹMA - KM PSP Nowy Sącz

Pan st. bryg. Bogdan GUMULAK - KM PSP Nowy Sącz

Pan bryg. Marian MARSZAŁEK - KM PSP Nowy Sącz

Pan asp. sztab. Paweł FAŁOWSKI - JRG NR 1 Nowy Sącz

Pan Stanisław ŁATKA - Prezes Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Nowym Sączu

Pan Grzegorz SUDO - Były Komendant Wojewódzki PSP w Nowym Sączu

Pan Marek PŁAWIAK - Dyrektor Małopolskiego  Ośrodka Ruchu Drogowego

Pan Stefan SALABURA - OSP Łososina Dolna

Pan Tadeusz ŚLIPEK - OSP Bogusza

Pan Ferdynand PORĘBA - OSP Królowa Górna

Pan Władysław SMAJDOR - OSP Przydonica

Pan Mieczysław GRYGIEL - OSP Jelna

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP  nr 2/2019 z dnia 7 marca 2019 r. przyznało Odznakę Strażak Wzorowy”. Odznakę Strażak Wzorowy  otrzymali
dh  Mirosław MARSZAŁEK - OSP Królowa Górna
dh Rafał KASIECZKA - OSP Klęczany
dh Tadeusz LATKO - OSP Klęczany
dh Tomasz KWIATKOWSKI - OSP Klęczany
dh Tadeusz ZAJĄC - OSP Klęczany
dh Robert MRÓZ - OSP Klęczany

Rozkazem Personalnym Nr 244/kadr/19, Nr 238/kadr/19,  z dnia 19 kwietnia 2019 r. Minister Spraw Wewnętrznych  nadał  wyższe stopnie oficerskie, 

Do stopnia STARSZEGO  KAPITANA awansowani zostali:
kpt. Krzysztof BIENIEK
kpt. Tomasz SZEWCZYK

Do stopnia KAPITANA awansowany został:
mł. kpt. Mateusz GÓRSKI

Rozkazem Personalnym Nr 1/2019  oraz Nr 2/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku.  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej   nadał  wyższe stopnie aspiranckie 

Do stopnia ASPIRANTA  SZTABOWEGO awansowana została:
st. asp. Krystyna OGORZAŁEK

Do stopnia  STARSZEGO ASPIRANTA  awansowani zostali:
asp. Kamil JEREMENKO
asp. Krzysztof KRYNICKI

Do stopnia  ASPIRANTA  awansowani zostali:
m
ł. asp. Józef CIESIELKA
mł. asp. Piotr FAŁOWSKI

Rozkazem Personalnym  Nr 2/2019 oraz Rozkazem Nr 3/2019 z  dnia 19 kwietnia 2019 r. Małopolski Komendant Wojewódzki  Państwowej Straży Pożarnej   nadał  wyższe stopnie podoficerskie.

Do stopnia  STARSZEGO OGNIOMISTRZA awansowany został:
ogn.  Bogu
sław NIEMIEC

Do stopnia  STARSZEGO SEKCYJNEGO  awansowany został:
sekc. Łukasz KORUS s

Do stopnia  SEKCYJNEGO  awansowani zostali:
st. str. Bartosz MIAZGA
st. str. Konrad WOLAK

Rozkazem Personalnym  Nr 10/2019  z  dnia 23 kwietnia 2019 r. Komendant Miejski  Państwowej Straży Pożarnej   nadał  wyższe stopnie służbowe.

Do stopnia STARSZEGO STRAŻAKA awansowany został

str. Mateusz PASIUD

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej za wzorowe wykonywanie zadań służbowych wyróżnił dyplomem:

Pana mł. bryg. Piotra MAZURA – JRG Krynica-Zdrój

Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowym Sączu w dowód uznania za zaangażowanie na rzecz rozwoju działalności Polskiego Czerwonego Krzyża, przyznał Medale Pamiątkowe Małopolskiego Oddziału – 100- lecia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Medal 100 – lecia Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymują:
st. bryg. Waldemar KUŹMA – Komendant  Miejski Państwowej Straży Pożarnej  w Nowym Sączu.
st. bryg. Paweł MOTYKA – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Nowym Sączu.

Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża Odznaką IV stopnia wyróżnieni zostali:
Pani Marta ADAMCZYK

Pan Łukasz GURBA
Pan Tadeusz BARAN
Pan Jacek OLEKSY
Pan Krzysztof BIENIEK
Pan Marek POPARDOWSKI

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP  nadało Odznakę za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, Odznakę otrzymał:
Pan st. bryg. Waldemar KUŹMA – Komendant Miejski PSP w Nowym Sączu

Pan Starosta Nowosądecki za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej przyznał Złote i Srebrne Jabłko Sądeckie.

Złote Jabłko Sądeckie otrzymuje:
st. kpt. Mariusz PIWOWAR
- KM PSP Nowy Sącz

 

Srebrne Jabłko Sądeckie otrzymują:
st. kpt. Piotr WYSOWSKI- KM PSP Nowy Sącz
st. kpt. Bartłomiej MAJCHER - JRG Nr 1 Nowy Sącz

mł. kpt. Krzysztof TURSKI - JRG Nr 1 Nowy Sącz
mł. kpt. Jacek KRUCZEK - KM PSP Nowy Sącz
asp. sztab. Tadeusz FAŁOWSKI - JRG Nr 1 Nowy Sącz
st. asp. Łukasz ŚWIĘTACH - JRG Krynica-Zdrój
asp. Wiesław POPARDA - JRG Nr 2 Nowy Sącz
mł. asp. Waldemar KAŁUZIŃSKI - J
RG Nr 2 Nowy Sącz
mł. asp. Marcin PIETRUCHA
- JRG Krynica-Zdrój
st. ogn. Dariusz FILIPOWICZ - JRG Nr 1 Nowy Sącz


 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 27/28 listopada  2020 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:0

miejscowe zagrożenia:6
alarmy fałszywe:1

Razem:7

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Służba Cywilna
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej