Straż Pożarna Nowy Sącz

Zebranie sprawozdawcze z działalności Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Nowym Sączu za 2017 rok

5 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu odbyło się zebranie sprawozdawcze z działalności Zarządu Koła za 2017 rok. Przybyłych na zebranie seniorów strażaków przywitał Prezes Jan Smoleń  W zebraniu uczestniczył z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu st. bryg. mgr inż. Paweł Motyka.
Prezes dokonał podsumowania działalności naszego Koła oraz prac Zarządu za 2017 rok. Zarząd zorganizował dla naszych członków:
- spotkanie noworoczno-opłatkowe ( 6 stycznia Zajazd Sądecki),
- kulig (28 stycznia Łabowiec),
- Dzień Strażaka ( 3 maja remiza OSP Biegonice),
- wycieczka piesza na Przehybę ( 27 maja),
- wycieczka do Krakowa zwiedzanie Centrum Jana Pawła II i spektakl w Teatrze Bagatela (23 września),
Na stronie Komendy w zakładce Emeryci umieszczane są nasze informacje.
Ważne informacje dla naszych członków przekazywane są SMSami.
Dzięki uprzejmości Komendanta Miejskiego PSP członkowie naszego związku mogą korzystać z sali sportowej w czwartki w godz. 18.00 – 20.00 za co serdecznie dziękujemy.
Od 22 maja 2017 roku obowiązuje nowy regulamin świadczeń socjalnych, który został zatwierdzony przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego.
Podczas pełnionych dyżurów członkowie zarządu pomagają swoim kolegom i koleżankom wypełniać wnioski o pomoc socjalną, które przesyłane są do Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego w Krakowie.

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 6/7 sierpnia  2020 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:0

miejscowe zagrożenia:10
alarmy fałszywe:2

Razem:12

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Służba Cywilna
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej