Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Nowy Sącz
PSP Nowy Sącz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Straż Pożarna
 

Wspólne posiedzenie
14 listopada 2008 r.

W dniu 13 listopada odbyło sie wspólne posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Sączu z Prezydium Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Starej Lubovni. Posiedzenie odbyło sie w Nowej Lubovni na Słowacji.
Podczas posiedzenia każda ze stron tj. strażacy z Polski oraz strażacy ze Słowacji przedstawiła oraz omówiła podejmowane działania w ostatnim roku. Ze strony Polskiej problemy strażaków OSP omawiał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Sączu dh Antoni Bienias. Natomiast problemy strażaków ze Słowacji omawiał dh Frantisek Krajger – Prezes Zarządu  Powiatowego OSP w Starej Lubovni, który jednocześnie pełni funkcje V-ce Prezesa Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych na Słowacji. Swoje problemy podczas takich spotkań w tym także w zakresie współpracy z OSP przedstawiają strażacy zawodowi z Nowego Sącza i Starej Lubovni. Z reguły są to z-cy komendantów Paweł Motyka oraz Władysław Halko. W czasie spotkania zasłużeni strażacy we współpracy otrzymują odznaczenia. Natomiast podczas każdego spotkania dla ich upamiętnienia strażacy wymieniają się przygotowanymi pamiątkami. Z reguły wiążą się one z miejscem odbywania spotkań. Po wejściu w życie traktatu z Schengen współpraca pomiędzy strażakami z Polski oraz ze Słowacji stała się o wiele łatwiejsza. Jest ona realizowana podczas wspólnych działań ratowniczych, ćwiczeń, zawodów oraz uroczystości. Ścisła współpraca Zarządów Powiatowych OSP z Nowego Sącza i Starej Lubovni rozpoczęła się w dniu 16 października 2000 roku. Wtedy to w Mniszku nad Popradem zostało podpisane porozumienie  o wzajemnej współpracy i współdziałaniu. Była to kontynuacja wcześniej podpisanych porozumień jeszcze z czasów byłego województwa nowosądeckiego. Podpisane porozumienie przewiduje, że w ramach współpracy odbywać się będą coroczne spotkania podsumowujące  współpracę i współdziałanie. Na przemian organizatorami spotkań są strona Polska oraz strona Słowacka. W ubiegłym roku spotkanie odbyło się w Rożnowie, dwa lata temu odbyło się ono w Wyżnych Rużbachach na Słowacji. W przyszłym roku przypadnie okrągła dziesiąta rocznica podpisania porozumienia. Dlatego też spotkanie  jubileuszowe  zaplanowano wstępnie na 16 października przyszłego roku. Uzgodniono też, że powinno ono się odbyć na terenie przygranicznym. Ponieważ w przyszłym roku organizatorem spotkania będzie strona Polska więc będzie ono miało miejsce na trenie miasta i gminy Piwniczna w remizie OSP Głębokie.
Poniżej można obejrzeć zdjęcia z ostaniego spotkania.

 
Fotografie powiązane z wiadomością:
  
  
  
 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili

Ostatniej doby tj. 19/20 grudnia  2010 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:

pożarów:4
miejsc. zagrożeń:4
fałszywe alarmy:0
razem:8

więcej informacji

Biuletyn Informacji Publicznej
Projektowanie stron www Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej