Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Nowy Sącz
PSP Nowy Sącz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Straż Pożarna
 

"Flisak 2008" Ćwiczenia na obiekcie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Nowym Sączu
9 października 2008 r.

W dniu 9 października na obiektach Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej odbyły się ćwiczenia  taktyczno – bojowe pod kryptonimem „FLISAK 2008”.  Ćwiczenia prowadzone były dwuetapowo.  W pierwszej cześć o godz. 9.00 w  świetlicy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej odbyły się  ćwiczenia aplikacyjne. Następnie o godz. 11. 00 rozpoczęły się ćwiczenia praktyczne . Założenie do ćwiczeń było następujące:
O godzinie 11.00  dyżurny Miejskiego Stanowiska Kierowania KM PSP w Nowym Sączu otrzymał informację telefoniczną od pracownika ochrony w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Nowym Sączu, że podczas przeładunku amoniaku z cysterny samochodowej do zbiornika  znajdującego się na terenie Spółdzielni Mleczarskiej doszło do rozszczelnienia i wypływu tej substancji do atmosfery. Pracownik techniczny oraz kierowca samochodu próbując zabezpieczyć wyciek stracili przytomność i leżą w bliskiej odległości od zbiornika. Dwóch kolejnych pracowników technicznych próbujących ratować poszkodowanych  z uwagi na stężenie gazu wycofują się z terenu zagrożonego. Widać unoszący się do atmosfery dym.
Z dalszych informacji wynikało, że:
- w chwili katastrofy w bezpośredniej odległości od zbiornika znajdowały się obiekty biurowe w których pracowało około 60 ludzi,
- w bliskiej odległości od miejsca zdarzenia znajdowały się obiekty przemysłowe innych firm, które mogły być zagrożone,
- dodatkowe zagrożenie stanowiły wody powodziowe rzeki Dunajec przepływające w bliskiej odległości od miejsca zdarzenia, które zagrażały bezpośrednio oczyszczalni ścieków w Spółdzielni Mleczarskiej,
- miejscowo powstał i rozprzestrzeniał się pożar zabudowań magazynowych o dużym obciążeniu ogniowym.

W ćwiczeniach brały udział następujące siły i środki:
1/  KM PSP  Nowy Sącz:
- GBA 2/24 - JRG nr 1 Nowy Sącz  
- SLRchem - JRG nr 1 Nowy Sącz
- SLRR  - JRG nr 1 Nowy Sącz
- SCRt  - JRG nr 1 Nowy Sącz
- SOp  -  KM PSP Nowy Sącz
- GCBA 8/50 - JRG nr 2 Nowy Sącz

2/  OSP w KSRG:
- GBA /GLM/ - OSP Korzenna  
- GLM   - OSP Gródek nad Dunajcem
- GBA    - OSP Rożnów,
- GCBA  - OSP Niskowa,
- GBA, SKw  - OSP Biegonice
- GCBA   - OSP Tęgoborze,
- GCBA  - OSP Stary Sącz,

3/  Siły i środki MBO:
- specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno - ekologicznego „Tarnów 1”
- pluton ratowniczo – gaśniczy – wariant przemysłowy „Nowy Targ”     

4/  Siły i Środki KW PSP  Kraków:
- oficer operacyjny,
- grupa operacyjna.

5/  Urząd Miasta Nowego Sącza
-  członkowie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego   

Służby współdziałające uczestniczące w ćwiczeniach:

1/ Policja
- KM Policji - Nowy Sącz:
- radiowozy wraz z grupą do zabezpieczenia działań, terenu koncentracji sił i środków.   

2/ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
- 2 karetki Pogotowia Ratunkowego

Ćwiczenia zostały podsumowane przez  Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka, Przedstawiciela Wojewody płk. Józefa Sojkę oraz  Z-cę Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg Piotra Konara. Więcej zdjęć z ćwiczeń w galerii link: http://www.psp-nowysacz.pl/galeria.php?page=40. O ćwiczeniach można przeczytać również na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza link: http://www.nowysacz.pl/index.php?p=3&p2=47&p3=56&main=reader&wid=3133

 
Fotografie powiązane z wiadomością:
  
  
  
 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili

Ostatniej doby tj. 19/20 grudnia  2010 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:

pożarów:4
miejsc. zagrożeń:4
fałszywe alarmy:0
razem:8

więcej informacji

Biuletyn Informacji Publicznej
Projektowanie stron www Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej