Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Nowy Sącz
PSP Nowy Sącz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Straż Pożarna
 

Pracowita doba sądeckich strażaków
27 sierpnia 2008 r.

Służba z 26 na 27 sierpnia była pracowita dla sądeckich strażaków. Podczas służby zanotowano dwadzieścia trzy interwencje podjęte przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Podczas tej doby dominowały jak już od kilku tygodni  działania związane z likwidacją gniazd szerszeni, które zagnieżdżają się w miejscach stwarzających zagrożenie dla ludzi. Tu mamy apel do osób zgłaszających potrzebę interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej aby przed przyjazdem Straży Pożarnej  zaopatrzyły się w środki owadobójcze, które są niezbędne do spryskania miejsca gdzie było gniazdo szerszenia aby uniemożliwić im powrót w to samo miejsce.
W samo południe 26 sierpnia zostało przyjęte zgłoszenie o potrzebie interwencji w Nowym Sączu na ul Dobrzańskiego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów z JRG nr 2 Nowy Sącz ustalono, że w budynku mieszkalnym częściowemu zawaleniu uległa konstrukcja dachu wraz ze stropem. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie sprawdzono czy w budynku nie ma osób poszkodowanych. W dalszej kolejności na polecenie KDR na miejsce działań został zadysponowany Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Po oględzinach obiektu wykonanych przez Inspektora Nadzoru Budowlanego, który wydał decyzje o zamknięciu budynku dalsze działania polegały na zabezpieczeniu obiektu przed dostępem osób postronnych przez otaśmowanie budynku i zabicie deskami otworów okiennych i drzwi. W akcji trwającej ponad trzy godziny brało udział trzy zastępy z JRG nr 2 Nowy Sącz oraz OSP Biegonice.
Wieczorem kilkanaście minut po godzinie dwudziestej otrzymano zgłoszenie o konieczności podjęcia interwencji w Gołkowicach Dolnych. Tam po przybyciu na miejsce zdarzenia ustalono, że jadący motorem 32 letni mężczyzna uderzył w przebiegające przez jezdnie  dzikie zwierzęta (dwie łanie). W momencie dojazdu zastępów Straży Pożarnej osoba poszkodowana znajdowała się na poboczu jezdni pod opieką osoby postronnej, zwierzęta natomiast- jedno martwe w rowie, a drugie ranne na prywatnej posesji.  Działania Straży Pożarnej polegał na zabezpieczeniu oraz oświetleniu miejsca zdarzenia, opieki nad osoba poszkodowaną do momentu przybycia załogi karetki pogotowia, a także kierowaniu ruchem drogowym do czasu zakończenia czynności dochodzeniowych prowadzonych przez Policję. Ranne zwierzę zostało przekazane  Lekarzowi Weterynarii. W akcji trwającej ponad dwie godziny brał udział jeden zastęp PSP oraz OSP Gołkowice.
Tuż po godzinie piątej rano do Miejskiego Stanowiska Kierowania wpłynęło dramatyczne zgłoszenie , że w miejscowości Florynka palą się zabudowania gospodarcze oraz mieszkalne. Do działań  zadysponowano 9 zastępów PSP i OSP. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że płonie budynek mieszkalno gospodarczy pod jednym dachem. Po przeprowadzeniu rozpoznania ustalono, że budynek składa się z części mieszkalnej i bezpośrednio przylegającej części gospodarczej. Pożarem w całości objęta jest część gospodarcza i poddasze budynku mieszkalnego. Z budynku ewakuowano cztery osoby a z budynku gospodarczego wyprowadzono inwentarz żywy. Natychmiast przystąpiono do działań ratowniczo – gaśniczych podając dwa prądy wody w natarciu i dwa w obronie. Zastępy z OSP przygotowały punkty poboru wody z pobliskiej rzeki "Biała". Prowadzono ewakuacje mienia z części mieszkalnej. Dalsze działania polegały na dogaszeniu pożaru, rozbiórce spalonej konstrukcji dachu budynku mieszkalnego i dogaszaniu palącego się siana i słomy.Spaleniu uległo dach na budynku mieszkalnym oraz zamieszkałe poddasze, budynek gospodarczy w całości, sprzęt rolniczy, siano i słoma, silniki elektryczne, młocarnia, prasa do słomy, dmuchawa do siana. Straty oszacowano na 80 tyś zł zaś wartość uratowanego mienia na 30 tyś zł. Przyczyna pożaru jest nieustalona.Do miejsca pożaru był utrudniony dojazd ze względu na małą nośność mostu nad rzeką (do 10t) występowało też duże zamglenie. W działaniach brały udział zastępy z JRG nr 1 Nowy Sącz i JRG Krynica Zdrój oraz jednostki OSP z miasta i gminy Grybów. Poniżej można obejrzeć zdjęcia z opisywanych działań ratowniczych.

 
Fotografie powiązane z wiadomością:
  
  
  
 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili

Ostatniej doby tj. 19/20 grudnia  2010 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:

pożarów:4
miejsc. zagrożeń:4
fałszywe alarmy:0
razem:8

więcej informacji

Biuletyn Informacji Publicznej
Projektowanie stron www Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej