Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Nowy Sącz
PSP Nowy Sącz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Straż Pożarna
 

Pierwsze półrocze 2008  podsumowane
13 lipca 2008 r.

W dniu 11 lipca podczas specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej w Komendzie Miejskiej  zostało podsumowane pierwsze półrocze 2008 roku. W pierwszym półroczu głównym zadaniem poza działalnością ratowniczą była realizacja inwestycji związanej z budową nowego obiektu Komendy wraz z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą. Efekty prac związanych z realizacją inwestycji  są już z daleka widoczne. Wjeżdżając do Nowego Sącza od strony Krakowa  nie sposób wznoszonego obiektu przy ul. Witosa nie zauważyć. Poniżej przedstawiamy krótka informację na temat prowadzonych w I półroczu działań ratowniczych.
W I półroczu 2008 roku na obszarze działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu – obejmującej zasięgiem działania miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki  - miały miejsce ogółem 1353 zdarzenia wymagające działań i interwencji ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym :
-522 pożary,
-771 miejscowe zagrożenia,
- 60 alarmy fałszywe.

W porównaniu do analogicznego okresu 2007 roku nastąpił spadek ogólnej liczby zdarzeń (o 131, tj. 9% ) i podjętych w związku z tym działań ratowniczych.W ogólnej liczbie zdarzeń miejscowe zagrożenia stanowiły  57%, pożary  39% a alarmy fałszywe 4% .
W odniesieniu do I półrocza roku ubiegłego odnotowano :
-spadek liczby pożarów o 161 ( 31%),
-wzrost liczby miejscowych zagrożeń o 31 ( 4%),
W I półroczu 2008 jednostki ochrony przeciwpożarowej podejmowały działania ratowniczo-gaśnicze średnio co 3 godziny i 22 minuty.Uśredniając - pożary powstawały co 9 godzin i 36 minut, natomiast miejscowe  zagrożenia - średnio co 6 godzin i 5 minut.
Podobnie jak  w latach ubiegłych w zdecydowanej większości przypadków  zarównopożarów (96 %), jak i miejscowych zagrożeń (99 %) to zdarzenia małe.W grupie alarmów fałszywych zdecydowana większość to alarmy w dobrej wierze – 46, które stanowiły 77% wszystkich  alarmów fałszywych. Pozostałe alarmy fałszywe zakwalifikowano jako złośliwe – 10 (17 %) i  alarmy z instalacji sygnalizacyjno-alarmowej (monitoringu pożarowego) – 4 (6 %).
Na 1353 zdarzenia, w których w I półroczu 2008 interweniowały zastępy ratownicze jednostek ochrony przeciwpożarowej – 852 (tj. 63%)  powstało na terenie Powiatu Nowosądeckiego, a 501 (tj. 37 %) zdarzenia miały miejsce na terenie miasta Nowego Sącza.
Zdarzenia, wymagające podjęcia działań ratowniczych powstawały najczęściej 
na terenie następujących gmin :
-  Miasto Nowy Sącz    - 501
-  Miasto i Gmina Stary Sącz   - 108
-  Miasto i Gmina Piwniczna Zdrój  - 107
-  Miasto i Gmina Grybów   - 98
-  Gmina Chełmiec     - 95
-  Gmina Uzdrowiskowa Krynica  Zdrój  - 78
-  Miasto i Gmina Muszyna   - 68
-  Gmina Łącko      - 65

Najczęściej  jednostki ochrony przeciwpożarowej podejmowały interwencje
w miesiącach:
- marzec  - 287,
- czerwiec  - 257,
Do najczęstszych przyczyn powstawania pożarów należały  - podpalenia ( 302). W  127 przypadkach nie ustalono przypuszczalnych przyczyn powstania pożaru. We wszystkich interwencjach podjętych w I półroczu 2008 roku wzięło udział łącznie 2022 załóg jednostek ochrony przeciwpożarowej  i 8558 strażaków.
W rozbiciu na poszczególne podmioty ratownicze były to :
-1202 załóg i 4309strażaków  JRG PSP,
-627 załóg i 3257 strażaków z OSP włączonych do KSRG,
-193 załóg i 992 strażaków z  pozostałych jednostek OSP.
Jednostki ochotniczych straży pożarnych uczestniczyły w  I półroczu 2008 roku w 753 działaniach ratowniczych, co stanowi  55,6%  ogółu działań.
Podczas prowadzonych działań ratowniczych współdziałano z innymi służbami i podmiotami.  Ogółem w  1353 akcjach ratowniczych uczestniczyło 813 samochodów oraz 2806 osób z innych służb wspierających działania strażaków-ratowników.  Należy podkreślić dobrą współpracę na szczeblu dysponowania pomiędzy strażą pożarną, MCZK Policją, Pogotowiem ratunkowym oraz innymi służbami współdziałającymi.
W trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych zużyto:
- 935 m3  wody
- 535 l  środka pianotwórczego,
- 176 kg neutralizatorów,
- 1881 kg sorbentów.
W pierwszej połowie br. strażacy w trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych w 13 przypadkach podejmowali działania ratownicze z zakresu udzielania pomocy medycznej do czasu przybycia fachowego personelu medycznego.
Poszkodowane osoby w trakcie działań ratowniczych:
- ofiary śmiertelne - 12 osób ( w tym 2 dzieci ) – MZ Jazowsko
- ranne osoby dorosłe – 119
- ranne dzieci – 9
W wyniku powstania zdarzeń w których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej mieszkańcy Sądecczyzny ponieśli szacunkowe straty w wysokości 3 mln. 506 tys. zł. Wartość uratowanego mienia w wyniku prowadzonych działań ratowniczych szacuje się na kwotę ok. 15 mln. 478 tys. zł. 

 
Fotografie powiązane z wiadomością:
  
  
  
 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili

Ostatniej doby tj. 19/20 grudnia  2010 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:

pożarów:4
miejsc. zagrożeń:4
fałszywe alarmy:0
razem:8

więcej informacji

Biuletyn Informacji Publicznej
Projektowanie stron www Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej