Kierownictwo

Komendant Miejski PSP w Nowym Sączu przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 13.30 do15.30

Zainteresowane osoby proszone są o uzgodnienie terminu spotkania telefonicznie  nr tel.  (18) 448 69 00

 


Komendant Miejski PSP
st. bryg. mgr inż. Waldemar KUŹMA

 

   Zastępca Komendanta                            Zastępca Komendanta
            Miejskiego                                                    Miejskiego

st. bryg. mgr inż. Paweł MOTYKA    

Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego
bryg. mgr inż. Marian MARSZAŁEK

Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Kadrowego
st. kpt. mgr inż.Piotr WYSOWSKI

Główny Księgowy
mł. bryg. mgr. Lucyna HOŁYST

Naczelnik Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego
bryg. mgr inż. Władysław GANCARCZYK

Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko – Technicznego
mł. bryg. mgr inż. Artur KLOZE

Dowódca
JRG nr 1 Nowy Sącz
 bryg. mgr inż.Rafał JANIK
Dowódca
JRG nr 2 Nowy Sącz
 bryg. mgr inż. Bogdan GUMULAK
Dowódca
JRG Krynica Zdrój
mł. bryg. mgr inż. Adam PIÓRO
 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 22/23 czerwca  2017 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:2

miejscowe zagrożenia:5
alarmy fałszywe:1
Razem:8

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej