Tęgoborze - III Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych

W niedzielę 20 sierpnia w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tęgoborzy odbył się pod patronatem Starosty Nowosądeckiego III Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych. Organizatorem Przeglądu był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Sączu a współorganizatorami  KM PSP w Nowym Sączu, Urząd Gminy w Łososinie Dolnej, Urząd Miasta i Gminy w Piwnicznej Zdroju, Urząd Gminy w Grybowie, Urząd Gminy w Korzennej,  Centrum Kultury i Promocji w Łososinie Dolnej, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łososinie Dolnej oraz  Ochotnicza Straż Pożarna w Tęgoborzy. Celem przeglądu było podnoszenie poziomu artystycznego orkiestr dętych OSP,  prezentacja dorobku artystycznego orkiestr OSP,  stwarzanie okazji do konfrontacji zespołów i wymiany doświadczeń  kapelmistrzów oraz  wyłonienie orkiestry reprezentującej powiat w Przeglądzie Wojewódzkim.   Zanim orkiestry przystąpiły do rywalizacji to wręczono Wójtowi Gminy Łososina Dolna i jednocześnie Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łososinie Dolnej  dh Stanisławowi Golonce  Złoty Znak Związku. Jest to najwyższe odznaczenie korporacyjne przyznawane przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W Przeglądzie wzięły udział   cztery  orkiestry funkcjonujące  przy  Ochotniczych  Strażach  Pożarnych powiatu nowosądeckiego tj. z Florynki, Mogilna, Piwnicznej Zdroju oraz Tęgoborzy. Występy orkiestr  oceniała komisja w składzie kpt Stefan Żuk, bryg. Marian Marszałek oraz dh Antoni Piętka.  Komisja oceniała  prezentacje orkiestry tj. wygląd zewnętrzny , wykonanie programu obowiązkowego  oraz  repertuaru muzycznego na scenie. Ze względu na warunki atmosferyczne wszystkie prezentacje orkiestr odbyły się w budynku remizy a nie w amfiteatrze obok remizy. Orkiestry biorące udział w Przeglądzie prezentowały dobry poziom i zróżnicowany repertuar. W orkiestrach jest duży udział młodzieży. Pojawiają się utwory, które gwarantują rozwój i wzrost popularności Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych. Pierwsze miejsce w przeglądzie i kwalifikacje na przegląd wojewódzki, który od będzie się w dniu 3 września zdobyła orkiestra z OSP Piwniczna Zdrój. Pozostałe orkiestry biorące udział w przeglądzie tj.  z OSP Tęgoborze, OSP Mogilno oraz OSP Florynka otrzymały wyróżnienia. Organizatorzy dziękują wszystkim orkiestrom za udział w przeglądzie oraz wszystkim instytucjom, które włączyły się w organizacje i przeprowadzenie przeglądu. Kolejny przegląd powiatowy odbędzie się za dwa lata we Florynce.

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 24/25 czerwca  2018 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:1

miejscowe zagrożenia:5
alarmy fałszywe:1
Razem:7

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej