Zapraszamy na akcję poboru krwi w ramach akcji Spokrewnieni służbą – Ogólnopolska zbiórka krwi z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak objął patronatem akcję pt. „spoKREWnieni służbą”, która ma na celu oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym w dniu święta państwowego, przypadającego na dzień 1 marca – poprzez honorowe oddawanie krwi. Święto obchodzonego jest od 6 lat, jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
W związku z powyższym Państwowa Straż Pożarna w Nowym Sączu wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną z terenu nowosądeckiego oraz członkowie Klubów HDK przy KM PSP w Nowym Sączu pragną włączyć się w tą ogólnopolską humanitarną akcję.

Zapraszamy  21 marca 2017 w godz. 8.30 do 13.00
Budynek Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu ul. Witosa 69


Ponadto w dniach od 1 do 31 marca br wszyscy chętni do oddania swojej krwi dla poszkodowanych w wypadkach oraz ciężko chorych mogą to uczynić w Oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Kazimierza Wielkiego 9A w Nowym Sączu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 13.00. W momencie zgłoszenia się w ww. punkcie w celu oddania krwi, oddający powinni poinformować personel medyczny, że oddają w ramach akcji krwiodawstwa strażaków - „spoKREWnieni służbą”.

Do honorowego oddania krwi w ramach akcji „spoKREWnieni służbą” zachęcamy wszystkich strażaków zawodowych, druhów OSP, zaprzyjaźnione służby mundurowe oraz lokalną społeczność.
Serdecznie zapraszamy o włączenie się w tę zaszczytną ideę niesienia pomocy potrzebującym.

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 20/21 czerwca  2018 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:1

miejscowe zagrożenia:3
alarmy fałszywe:2
Razem:6

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej