Powiatowy Dzień Strażaka 2012

W sobotę 26 maja w Głębokim odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2012, które ponownie w tym roku były wspólną uroczystością dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Uroczystości rozpoczęła msza św. sprawowana w intencji strażaków w kościele parafialnym w Głębokiem. Późnej na placu przed remizą odbyła się uroczysta zbiorka.  Uroczystą zbiorkę rozpoczął  st. bryg Janusz Basiaga – Komendant Miejski PSP w Nowym Sączu, który otworzył uroczystość oraz powitał przybyłych licznie gości. Wśród gości byli parlamentarzyści, V-ce Wojewoda Małopolski, Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, władze samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych oraz  instytucji współpracujących ze strażą pożarną. Podczas  zbiorki zasłużonym strażakom Państwowej Straży Pożarnej, strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych, osobom wspierającym ochronę przeciwpożarową zostały wręczone medale państwowe, awanse, odznaczenia korporacyjne i wyróżnienia.

1.Postanowieniami z dnia  13 stycznia 2011 r, z dnia 5 kwietnia 2012 r, z dnia 30 marca 2012 r.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  odznaczył :
Srebrnym Krzyżem Zasługi
Pan Wojciech Kantor z OSP Korzenna
Pan Józef Zięba z OSP Polany

Brązowym Krzyżem Zasługi
Pan Andrzej Krzak z OSP Gołkowice

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę
Pani mł. bryg.  Lucyna Hołyst  c. Tadeusza
Pan  asp. sztab. Józef Zygmunt s. Stanisława

Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę
Pani st. asp.  Beata Olchawa c. Antoniego
Pan bryg.  Waldemar Kuźma s. Józefa
Pan asp. sztab. Paweł Fałowski s. Tadeusza

Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę
Pan st. asp.  Krzysztof Skalniak s. Jana

2.Minister Spraw Wewnętrznych  postanowieniem Nr 1/OP/2012z dnia  9 maja 2012r. nadał:
Srebrną Odznakę „ Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
Pan bryg. Marian Marszałek s. Romana
Druh Zdzisław Kloze s. Adolfa z OSP Łabowa

Brązową  Odznakę "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
Druh Marek Janczak s. Jana z OSP Łabowa
Pan  st. kpt. Piotr Michalik s. Adama
Pan  st. kpt.  Jacek Fiut s. Jana
Pan kpt.  Piotr Wysowski s. Jana
Pan  st. asp. Dariusz Cieśla s. Kazimierza

3.Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, uchwałą nr 277/34/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r,  uchwałą Nr 10/12 z dnia 31 marca 2012 r wyróżniło:
Złotym Znakiem  Związku
druh Zygmunt Wiatr s. Gustawa z OSP Stróże
druh Adam Tlałka s. Gustawa z OSP Muszyna

4.Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza
druh Czesław Hajduga z OSP Ptaszkowa

5.Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa
Pan  asp. sztab. Jan Jędrzejczyk    s. Juliana
druh Józef Żytkowicz          s. Michała

6.Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP uchwałą Nr 10/12 z dnia 31 marca 2012 r. wyróżniło:
Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa
Pan asp. sztab. Zbigniew Olchawa   s. Jana
Pan asp. sztab.  Paweł Fałowski    s. Tadeusza
Pan mł. bryg.  Krzysztof  Wielgus  s. Tadeusza
Pan  asp. Michał Chruślicki     s. Bronisława
Pan  asp. sztab. Tomasz Najduch  s. Stanisława
Pan st. ogn.  Wiesław Klag  s. Stefana
Pan  asp. Jacek Migacz   s. Stanisława
druh Kazimierz Lisowski   s. Mieczysława z OSP Kosarzyska
druh Krzysztof Goryca  s. Stanisława z OSP Głębokie
druh Sławomir Wolak  s. Mariana z OSP Biegonice
druh Michał Dyrek   s. Józefa z OSP Biegonice

7.Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP uchwałą Nr 10/12 z dnia 31 marca 2012 r. wyróżniło:
Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa
Pan st. kpt.  Jan Peciak   s. Edwarda
Pan  mł. kpt. Rafał Grabiec   s. Jana
druh Adam Musialski      s. Franciszka z OSP Kosarzyska
druh Wacław Podgórski    s. Kazimierza z OSP Głębokie
druh Czesław Tomaszewski s. Jana z OSP Głębokie
druh Andrzej Kiełbasa    s. Kazimierza z OSP Głębokie
druh Piotr Tomaszek    s. Jana z OSP Kosarzyska
druh Kamil Jarzębak   s. Mariana z OSP Kosarzyska
druh Paweł Banach   s. Stanisława z OSP Stary Sącz
druh Mirosław Ryczek  s. Romana z OSP Biegonice

8.Uchwałą nr 2/2012 Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2012 r.- Odznakę za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa, odznaczeni zostali:

Pan Tadeusz Fałowski s. Wojciecha
Pan Józef Zygmunt s. Jana

9.Rozkazem personalnym Nr 94/12 ,  Rozkazem Nr 95/12 z dnia 25 kwietnia 2012r.  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał:
Stopień  starszego kapitana:
kpt. Krzysztof Rolka   s. Juliana

Stopień kapitana:
mł. kpt. Marek Popardowski  s. Romana
      
10.Rozkazem personalnym  Nr 4/12 ,  Rozkazem nr 5/12 z dnia 20 kwietnia 2012 r Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał:
Stopień aspiranta sztabowego:
st. asp. Zbigniew Olchawa s. Jana

Stopień  starszego aspiranta:
asp. Beata Olchawa c. Antoniego
asp. Janusz Rutka s. Jana
       
11.Rozkazem personalnym   Nr  16/12 z dnia 13 kwietnia 2012r. oraz  Rozkazem Nr 17/12 z dnia 13 kwietnia 2012 r.  Małopolski Komendant Wojewódzki  Państwowej Straży Pożarnej nadał:
Stopień Starszego ogniomistrza
ogn. Tadeusz Baran s. Walentego
ogn. Krzysztof Dzikowski s. Hieronima
ogn. Marek Homoncik s. Edwarda
ogn. Zbigniew Kołodziej s. Franciszka
ogn. Edward Korona s. Józefa
ogn. Piotr Przybylski s. Tadeusza
ogn. Józef Zieliński s. Kazimierza

Stopień ogniomistrza
mł. ogn. Adam Ciastoń s. Antoniego
mł. ogn. Paweł Syjud s. Jana
       
Rozkazem personalnym   Nr  16/12 z dnia 13 kwietnia 2012r. oraz  Rozkazem Nr 17/12 z dnia 13 kwietnia 2012 r.  Małopolski Komendant Wojewódzki  Państwowej Straży Pożarnej   nadał:
Stopień Młodszego ogniomistrza
st.sekc. Jarosław Bodziony s. Zbigniewa
st. sekc. Andrzej Majewski s. Czesława
st. sekc. Dariusz Witkowski s. Zdzisława
st. sekc. Marcin Wielgus s. Tadeusza
st. sekc. Krzysztof Szymczyk s. Tadeusza
st. sekc. Piotr Szczepaniec s. Bronisława
st. sekc. Wojciech Mąka s. Michała
st. sekc. Piotr Roszkowicz s. Andrzeja
st. sekc. Robert Nawrocki s. Andrzeja   
          
Stopień Starszego sekcyjnego   
sekc. Jacek Tlałka s. Szczepana
sekc. Wiesław Poparda s. Jana
sekc. Marcin Pogwizd s. Adama
sekc. Piotr Koban s. Stefana
sekc. Marcin Banach s. Mieczysława
sekc. Robert Żądło s. Leszka
sekc. Łukasz Gurba s. Jana

15.Rozkazem personalnym  Nr 23/12 z dnia 27 kwietnia 2012r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu  nadał :
Stopień starszego strażaka :
str. Sławomir Chowaniec s. Józefa
str. Piotr Fałowski s. Wojciecha
str. Norbert Filipowicz s. Stanisława
str. Marcin Gondek s. Wojciecha
str. Jerzy Gromala s. Jana
str. Przemysław Kaczor s. Bogusława
str. Dariusz Kieblesz s. Eugeniusza
str. Przemysław Michalik s. Mariana
str. Szymon Olszyński s. Jerzego
str. Tomasz Plata s. Stanisława
str. Daniel Skrzypiec s. Zbigniewa
str. Tomasz Wielowski s. Kazimierza
str. Grzegorz Maciejczyk s. Leona

16.Medalami z Okazji 20- lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił:
Pan Zygmunt Berdychowski
Pan Andrzej Czerwiński
Pan Arkadiusz Mularczyk
Pan Antoni Bienias
Pan st. bryg. Janusz Basiaga

17.Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży  Pożarnej wyróżniony  został:
Pan  asp.sztab. w st. spocz. Jacek Pawłowski

18.Dyplomami Komendanta Głównego  z okazji 20-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej wyróżnieni zostali:
Pan st. bryg. Janusz Basiaga
Pan bryg. Paweł Motyka
Pan bryg. Aleksander Cycoń
Pan bryg. Marian Marszałek
Pan bryg. Bogdan Gumulak
Pan bryg. Waldemar Kuźma
Pan mł. bryg. Ryszard Bernacki
Pan. mł. bryg. Władysław Gancarczyk
Pan mł. kpt. Zygmunt Łatka
Pan asp. sztab. Józef Zygmunt
Pan. asp. sztab. Jerzy Wierzbicki
Pan asp. sztab. Andrzej Stanek
Pan asp. sztab. Grzegorz Smajdor
Pan asp. sztab. Marek Rams
Pan asp. sztab. Paweł Prusak
Pan asp. sztab. Zbigniew Olchawa
Pan asp.sztab. Tomasz Najduch
Pan asp. sztab. Janusz Kołbon
Pan asp. sztab. Jan Jędrzejczyk
Pan asp. sztab. Tadeusz Gryboś
Pan asp. sztab. Paweł Fałowski
Pan asp. sztab. Artur Czyszczoń
Pan st. asp. Janusz Rutka
Pan st. asp. Henryk Witecki
Pani st. asp. Beata Olchawa
Pan st. asp. Piotr Byrczak
Pan asp. Włodzimierz Źrałka
Pan asp. Andrzej Wrona
Pan asp. Józef Poręba
Pan mł. asp. Zbigniew Klimecki
Pani st. ogn. Danuta Węglowska Król
Pan st. ogn. Paweł Trembecki
Pan st. ogn. Eugeniusz Rutka
Pan st. ogn. Stanisław Pękala
Pan st. ogn. Krzysztof Padula
Pan st. ogn. Janusz Olszak
Pan st. ogn. Piotr Miazga
Pan st. ogn. Piotr Kuźma
Pan st. ogn. Zbigniew Kołodziej
Pan st. ogn. Wiesław Klag
Pani st. ogn. Ewa Job
Pan st. ogn. Andrzej Hejmej
Pan mł. ogn. Adam Talar

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 15/16 czerwca  2019 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:4

miejscowe zagrożenia:4
alarmy fałszywe:1

Razem:9

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej