Nowy Sącz, ul. Sienkiewicza - nieznana substancja w urzędzie

10 kwietnia około godziny 8.20 grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego została zadysponowana do działań w Nowym Sączu na ulicy Sienkiewicza. Po przybyciu na miejsce zdarzenia ustalono, że w budynku Urzędu zidentyfikowano w powietrzu nieprzyjemny zapach. Kierownik podjął działania zmierzające do ustalenia źródła zapachu. Ustalono, że przykry zapach unoszący się w powietrzu zlokalizowany był przy drzwiach wejściowych do Urzędu. Na drzwiach był widoczny ślad cieczy w obrębie zamka i framugi drzwi. Sprzątaczka detergentem na bazie chloru usunęła zaciek z drzwi i framugi. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażaków zabezpieczano miejsca zdarzenia, ewakuowano pracowników urzędu i przystąpiono do identyfikacji zagrożenia. Ustalono, że w grupie ewakuowanych osob były trzy osoby, które zgłaszały złe samopoczucie. Osobom zgłaszającym złe samopoczucie udzielono pomocy. Zadysponowano na miejsce karetkę Pogotowia ratunkowego. Osoby te po przebadaniu pozostały na miejscu.Pomieszczenia urzędu sprawdzono dostępnymi przyrządami pomiarowymi. Urządzenia nie wykazały występowania substancji niebezpiecznych. Miejsce zdarzenia zmyto wodą z linii szybkiego natarcia a następnie zdezynfekowano. Na tym działania trwające godzinę zakończono.

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 24/25 kwietnia  2019 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:4

miejscowe zagrożenia:6
alarmy fałszywe:1

Razem:11

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej