Nowy Sącz- ćwiczenia „Fala 2018”

11 października na obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Nowym Sączu odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe pod kryptonimem „Fala 2018”. W pierwszej części odbyły się ćwiczenia sztabowe a w drugiej części ćwiczenia praktyczne.  Założono, że w  wyniku ruchów tektonicznych uszkodzona została zapora w Czorsztynie na Dunajcu. W związku z tym przewidywane było wystąpienie fali powodziowej na Dunajcu, która zagraża obiektom PWSZ w Nowym Sączu przy ulicy   Kościuszki.  Równocześnie w PWSZ pojawiła się nieznana substancja chemiczna. W pierwszej fazie ćwiczeń odbyła się ewakuacja Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu w związku z rozpoznanym zagrożeniem chemicznym i powodziowym. Udzielano pomocy medycznej poszkodowanym studentom, którzy ucierpieli  w wyniku przeprowadzonej ewakuacji . Pomocy poszkodowanym udzielana była  przez Sądeckie Pogotowie Ratunkowe oraz Komponent Medyczny PSP. Grupa Ratownictwa chemiczno-ekologicznego z JRG nr 1 w Nowym Sączu  rozpoznawała zagrożenia chemiczne. Przeprowadzała dekontaminację osób, które miały styczność z substancją chemiczną.  Udzielano pomocy medycznej poszkodowanym studentom  i pracownikom PWSZ,  którzy mieli kontakt z substancją chemiczną.  Prowadzone było rozpoznanie z powietrza przy użyciu drona KOSG prawego międzywala rzeki Dunajec w poszukiwaniu osób znajdujących się w strefie realnego zagrożenia powodziowego. Podnoszono obniżoną  koronę wałów przeciwpowodziowych przy użyciu zapory – rękawa wodnego oraz worków z piaskiem. Osoby zaginione poszukiwali ratownicy z grupy poszukiwawczo-ratowniczej. W ćwiczeniach brali udział strażacy PSP, OSP z KSRG, Policja, Pogotowie ratunkowe, Straż Graniczna, służby Zarządzania Kryzysowego oraz formacje obrony cywilnej.

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 23/24  maja  2019 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:0

miejscowe zagrożenia:73
alarmy fałszywe:0

Razem:73

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej