Łącko zakończenie szkolenia podstawowego strażaków OSP

W ubiegłym tygodniu zakończyło się szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP z gminy Łącko. Szkolenie ukończyło 23 strażaków. Po zakończeniu szkolenia strażacy, którzy ukończyli szkolenie  uroczyście złożyli przyrzeczenie na sztandar.

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 23/24  maja  2019 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:0

miejscowe zagrożenia:73
alarmy fałszywe:0

Razem:73

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej