Łącko zakończenie szkolenia podstawowego strażaków OSP

W ubiegłym tygodniu zakończyło się szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP z gminy Łącko. Szkolenie ukończyło 23 strażaków. Po zakończeniu szkolenia strażacy, którzy ukończyli szkolenie  uroczyście złożyli przyrzeczenie na sztandar.

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 20/21 września  2019 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:2

miejscowe zagrożenia:3
alarmy fałszywe:1

Razem:6

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Służba Cywilna
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej