Łącko - pożar dwóch stodół

10 lipca około godziny 20.53 zastępy z JRG nr 2 w Nowym Sączu oraz OSP z terenu gminy Łącko zadysponowane zostały do działań w Łącku. Po przybyciu na miejsce zdarzenia ustalono, że pożarem objęte były w całości dwie stodoły oddalone od siebie o około 2m. W bliskim sąsiedztwie pożaru znajdował się drewniany budynek gospodarczy. Działania strażaków polegały w pierwszej fazie na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia  i podaniu prądów wody. Jednego w obronie na zagrożony budynek i drugiego na ognisko pożaru. W dalszym etapie działań podano dodatkowo 6 prądów gaśniczych  w natarciu na palące się stodoły. Zorganizowano zaopatrzenie wodne do gaszenia pożaru, ewakuację mienia gospodarczego z bezpośredniego sąsiedztwa pożaru oraz z wnętrza stodoły. O sytuacji poinformowano lokalne władze gminy, które  zorganizowały koparkę w celu pomocy w działaniach rozbiórkowych palącego się siana wewnątrz budynku. W celu utrzymania ciągłości gaszenia korzystano z pobliskich hydrantów i zorganizowano dowożenie wody do pożaru z zakładu komunalnego oddalonego około 2 km od miejsca pożaru. Sprzęt gospodarczy w tym maszyny rolnicze znajdujące się przy budynku właściciel usunął przy pomocy strażaków w miejsce bezpieczne. Z wnętrza stodoły wypchnięto przyczepę ze spaloną pszenicą. Przybyła na miejsce koparka usunęła słomę na zewnątrz gdzie została dokładnie przelana wodą. Po lokalizacji pożaru przystąpiono do rozbiórki niektórych spalonych elementów ale w sposób nie naruszający stabilności konstrukcji. W trakcie prac rozbiórkowych sprawdzono za pomocą kamery  termowizyjnej wszystkie elementy budynków. Pogorzelisko zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych poprzez otaśmowanie terenu. Działania ratowniczo-gaśnicze prowadzone przez 14 zastępów i 70 strażaków trwały ponad trzy i pół godziny. Przyczyna pożaru jest nieustalona.

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 14/15 października  2019 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:2

miejscowe zagrożenia:3
alarmy fałszywe:1

Razem:6

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Służba Cywilna
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej